Mød Kathrine

Kathrine er psykologistuderende og var i praktik på Rehabiliteringscenter for Flygtninge på 8. semester af uddannelsen.

Kathrine

Hvorfor valgte du RCF?

Jeg hørte om praktikpladsen på RCF relativt tidligt i min opstart på kandidaten, og var fra start ret interesseret i muligheden. Jeg er meget nysgerrig på forholdet mellem krop og psyke og finder tilgange hvor man forholder sig til det hele menneske meget meningsfulde. Så da en psykolog fra RCF var ude at fortælle om stedet og det tværfaglige arbejde, lidt senere på mit semester, vidste jeg, at jeg meget gerne ville i praktik på RCF.

Hvad var det fedeste ved at være i praktik på RCF?

Der var så mange ting, der var virkelig gode ved at være praktikant på RCF, så det er faktisk lidt svært at vælge.

Én ting at fremhæve er, at alle på stedet var meget imødekommende og inviterende både ift. det faglige arbejde på stedet, men også ift. fællesskabet på arbejdspladsen og de sociale arrangementer der blev afholdt. Som ny kan man have mange spørgsmål og små usikkerheder om stort og småt. Den imødekommenhed jeg blev mødt med, gjorde det trygt at dele og få hjælp og sparring til de spørgsmål man måtte have. Derudover gjorde det, at jeg faktisk kom til at føle mig som en del af arbejdspladsen og ikke bare en praktikant der sad isoleret nede på sit eget kontor.

En anden ting er det tværfaglige arbejde, hvor mit indtryk er at man virkelig sparrer og bruger hinanden. Når man starter sin praktikperiode som psykologi-studerende har man efterhånden gået en del år op og ned af andre studerende og kan måske have tendens til at anskue og angribe problemstillinger på én og samme måde. Det er fedt at høre og observere andre faggrupper og lære af deres greb og perspektiver.    

Hvad fik du ud af din praktikperiode?

Jeg har fået enormt meget ud af min praktikperiode, og noget af det skal nok lige bundfælde sig over sommeren.

Jeg har ugentligt haft vejledning af en psykolog på stedet ift. patientforløb. Om et år er jeg færdig som psykolog og skal hurtigt varetage psykologarbejde helt på egen hånd – derfor har det været en enorm gave at have fået individuel sparring, rådgivning og konstruktiv kritik ift. mit arbejde i praktikken. I psykologarbejdet og vejledningen har jeg fået lov at tage hul på nogle indsigter i, hvordan jeg befinder mig i terapeutrollen, og hvilke ting jeg kan arbejde på. Derudover har jeg fået bekræftet at faget bestemt er noget for mig!

Gav din praktikperiode på RCF dig mulighed for at anvende din lærte teori i praksis?

Efter snart 4 år på skolebænken, hvor man i høj grad har været en container for teori, var det meningsfuldt at komme ud og afprøve nogle af de ting vi har lært i praksis. Min praktikperiode på RCF gav mig mulighed for at omsætte teori til praksis. Både i måden at forstå forskellige problemstillinger på, samt konkrete greb der var meningsfulde i det terapeutiske arbejde. På den måde har teorien kunne anvendes og bruges til det kliniske arbejde. Lige så vigtigt har det kliniske arbejde og erfaringer derfra, givet mig perspektiver på forskellig teoriers fordele og begrænsninger til bestemte problemstillinger og målgrupper. Praksis og det kliniske arbejde har altså omvendt også bidraget til en ny måde hvorpå jeg læser og forholder mig til teori, baseret på ting man har oplevet i psykolog-arbejdet. 

Derudover har jeg også lært ny teori på stedet, som har været mere specifik til målgruppen. Det har været virkelig fedt at udvide ens teoretiske horisont samt stifte bekendtskab til mere specificerede behandlingsformer og teori, end de mere almene vi lærer på studiet.

Hvorfor skal man som psykologistuderende vælge at komme i praktik på RCF?

Man skal vælge at være psykologistuderende på RCF, fordi man bliver inkluderet og får mulighed for at føle sig som integreret del af en tværfaglig arbejdsgang og arbejdsfællesskab. Man får tildelt et stort ansvar ift. behandlingsforløb og man bliver taget seriøst som (kommende) psykolog – hvilket giver en mulighed for at vokse og opnå selvtillid med det felt man skal til at bestride. Foruden at vejledning bliver prioriteret og er meget givende, får man oplevelsen af også at kunne spare og lære af flere psykologer og andre faggrupper.

Dine 3 bedste råd til kommende psykologistuderende?

  1. Vær åben for det fællesskab der bliver tilbudt!
  2. Tag med til BBAT hos fysioterapeuterne om tirsdagen og få løsnet dagens spændinger.
  3. Vær opsøgende i forhold til at være med til observation af forskellige opgaver der bliver varetaget i huset. Også hos andre faggrupper.