Fagprofessionelle

Fysioterapeut behandling

Behandling efter Sundhedslov

Vi yder en tværfaglig tilrettelagt behandling til:

  • Voksne traumatiserede flygtninge, som har symptomer på PTSD som følge af, i andet land, at have været udsat for krig, organiseret vold eller tortur, etnisk udrensning, ophold i fængsel eller fangelejre o.l.
  • Voksne personer som er sekundært traumatiserede som følge af at have levet i et afhængighedsforhold til en traumatiseret person.

Behandlingen er omfattet af sundhedsloven og henvisning foregår via læge.

Pakkeforløb

Der er på regionsfunktionen for behandling af de voksne traumatiserede flygtninge indført pakkeforløb.

 

Formålet med pakkeforløb i psykiatrien er, at tilbyde ensartede behandlingsforløb af høj faglig kvalitet til patienter med samme psykiske sygdom og behandlingsbehov.

 

Du kan læse mere om pakkeforløbet her: Pakkeforløb for traumatiserede flygtninge

Tilbud til kommunerne

Vi tilbyder kommuner i Region Nordjylland hjælp til at udfærdige psykologiske vurderinger og statusattester jf. samarbejdsaftale imellem Dansk Psykolog forening og KL.

Rehabiliteringscenter for flygtninge

Tlf.:

97 64 51 40

9000 Aalborg