Velkommen til Rehabiliteringscenter for Flygtninge

Posttraumatisk belastningsreaktion benævnt PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) er en psykisk sygdom. 

PTSD opstår typisk mellem én til seks måneder efter svære traumatiske begivenheder, i sjældnere tilfælde senere.

Læs mere om PTSD

Personer som har været involveret i voldsomme hændelser kan få efterreaktioner. Læs mere om symptomer på PTSD, og hvordan sygdommen kan behandles.

Læs mere om behandling af PTSD

Rehabiliteringscenter for Flygtninge

På RCF har vi et stort antal professionelle medarbejdere i form af psykologer, socialrådgivere og kropsterapeuter.   

Læs mere om de forskellige faggrupper og deres metoder

Lægehenvisning til ambulant behandling skal foregå i henhold til Sundhedsloven og via Henvisningshotellet.

 

 

Læs mere om proceduren for optagelse på RCF