Kompetencecenter for Sårbare Patienter og Patienter med Anden Etnisk Baggrund

1. oktober 2017 slog region Nordjylland dørene op for Kompetencecenter for sårbare patienter og patienter med anden etnisk baggrund.

1. oktober 2017 slog region Nordjylland dørene op for Kompetencecenter for sårbare patienter og patienter med anden etnisk baggrund. Kompetencecentrets team består af læger, sygeplejersker og socialkonsulenter, og målet er at hjælpe de grupper af patienter, som på grund af komplekse og sammensatte helbredsproblemer har brug for en øget hjælp til koordinering af deres forløb, end den der tilbydes på en normal hospitalsafdeling.

Kompetencecentret tilbyder: at koordinere forløbet af patientens udredning og behandling i sundhedsvæsnet og at inddrage kommunen, når det findes relevant, at yde vejledning og konsulentstøtte til almen praksis og hospitalsafdelinger (somatiske og psykiatriske),at samarbejde med patientens professionelle netværk; egen læge, hospitalsafdelinger og kommune i forbindelse med udredning og behandling af patienten.

Kompetencecentret er fysisk placeret på Rehabiliteringscenter for Flygtninge på Badehusvej i Aalborg. Kontakt evt. Kompetencecenter for sårbare patienter og patienter med anden etnisk baggrund på tlf. 97645140 eller mail: KompetencecenterSP@rn.dk.

Opdateret