Om Rehabiliteringscenter for Flygtninge

 

RCF yder behandling til traumatiserede flygtninge med diagnosen PTSD. Det gælder personer med flygtningestatus i Danmark, som har været udsat for traumer eller på anden måde er blevet alvorligt belastet psykisk, fysisk og/eller socialt, som følge af krig, forfølgelse, fængsling, tortur eller andre former for organiseret vold og overgreb.