Klagemuligheder

Klager over forholdene på Rehabiliteringscenter for Flygtninge eller medarbejdernes arbejde og adfærd kan ske til Regionsrådet. 

Der er ingen formkrav til en klage, hvilket vil sige, at der ikke stilles krav om skriftlig indgivelse af klage.

Klagen kan indgives til direkte til Rehabiliteringscenter for Flygtninge eller til Specialsektoren.

En ægtefælle, en pårørende, en værge eller en anden repræsentant for patienten, som indgrebet vedrører, kan klage, når patienten ikke selv er i stand til at klage.

Indgivelse af klage

Rehabiliteringscenter for flygtninge

Telefon

97 64 51 40

Mail

flygtning@rn.dk

Havrevangen 1

9000 Aalborg

Indgivelse af klage

Specialsektoren

Telefon

97 64 80 60|Fax 98 15 95 84

Mail

specialsektor@rn.dk

Regionshuset

Niels Bohrs Vej 30
9220 Aalborg Øst

Se adresse på googlekort