Vision og værdier

Vores opgave

  • At yde en specialiseret og tværfaglig  behandling til traumatiserede flygtninge.

Vores vision

  • Vi vil være en levende og dynamisk organisation, der til stadighed vil omstille og udvikle sig i henhold til brugernes behov og ønsker.
  • Vi vil udvikle nye metoder til behandling og rehabilitering af traumatiserede flygtninge.
  • Vi vil samarbejde med alle kommuner og med Sundhedssystemet i Region Nordjylland.
  • Vi vil samarbejde med andre traumebehandlings- og rehabiliteringscentre i Danmark om at udvikle nye metoder til behandling og dokumentation af vores indsats.

Vores værdier

  • Vi sætter det hele menneske i centrum.
  • Vi lægger vægt på et helhedssyn, hvor der arbejdes helhedsorienteret, tværfagligt og fleksibelt for at nå de ønskede mål.
  • Vi lægger vægt på åbenhed, ærlighed, ansvar, fleksibilitet, gensidig tillid, ligeværd og respekt.
  • Vi lægger vægt på et ressourceorienteret menneskesyn.