Klagemuligheder

Klager over forholdene på Rehabiliteringscenter for Flygtninge eller medarbejdernes arbejde og adfærd kan ske til Regionsrådet. 

Der er ingen formkrav til en klage, hvilket vil sige, at der ikke stilles krav om skriftlig indgivelse af klage.

Klagen kan indgives til direkte til Rehabiliteringscenter for Flygtninge eller til Specialsektoren.

En ægtefælle, en pårørende, en værge eller en anden repræsentant for patienten, som indgrebet vedrører, kan klage, når patienten ikke selv er i stand til at klage.