Ny forstander på Rehabiliteringscenter for Flygtninge i Aalborg

Sociale Tilbud og Specialundervisning

Iben Hostrup, 43 år, afsnitsledende sygeplejerske og modtager af Den Nordjyske ledelsespris 2015, skal være ny forstander på Rehabiliteringscenter for Flygtninge.
Stor ledelsesmæssigt og psykiatrisk erfaring
Iben Hostrup har arbejdet med psykiatriske patienter siden 1998, og siden 2002 i Psykiatrien, Aalborg Universitetshospital. Så det er en solid faglig erfaring Iben har med i bagagen, når hun fremover skal stå i spidsen for arbejdet med stærkt traumatiserede flygtninge. 

Derudover har hun været leder siden 2008, og har i perioden taget to lederuddannelser: diplom i ledelse og master i public management.

- Iben er kendt som en uhyre engageret og dygtig leder med et stærkt fokus på kerneopgaven. Hun stiller store krav til sig selv og sine medarbejdere. Jeg er overbevist om, at hun bliver et aktiv for Specialsektoren og en fremragende forstander for Rehabiliteringscentret, siger Sektorchef Ole Bjerre Jakobsen.

-Jeg er begejstret for at være valgt til stillingen og ser frem til et godt og konstruktiv samarbejde. Området er utroligt spændende og komplekst, og jeg glæder mig til at være en del af dets fremtidige udvikling, siger Iben Hostrup.
   
Prisvindende leder
Iben Hostrup ser det som sin vigtigste ledelsesopgave at sætte klare mål og retning, og samtidig skabe en kultur, hvor opfølgning og tydelig kommunikation er naturlige bestanddele i arbejdet og det gode arbejdsmiljø. En stil, der sidste år indbragte hende Den Nordjyske ledelsespris.

- Iben er forgangskvinde, hun viser vejen. Hun går forrest i tilspidsede situationer. Iben ser hver enkelt medarbejder og patient med de forskellige behov, de har, og tager hensyn til dette. Hun påskønner personalets arbejdsindsats både i grupper samt individuelt. Iben er god til at være der for både personale og patienter. Hun udfordrer personalet til at tage stilling og ansvar. Hun er opmærksom på, hvordan personalet og patienter har det fysisk og psykisk, og handler derpå. Uddrag fra medarbejdernes udtalelse i forbindelse med prisen.

Rehabiliteringscenter for flygtninge
Rehabiliteringscentret arbejder med traumatiserede flygtninge med alvorlige psykosociale og helbredsmæssige problemer som følge af krigsoplevelser, organiseret vold og tortur, etnisk udrensning. Problemer der kan sammenfattes i diagnosen PTSD (post-traumatisk-stress-reaktion). Målet med arbejdet eller rehabiliteringen er, at borgeren opnår et meningsfyldt og selvstændigt liv. Se centrets hjemmeside her: http://flygtning.rn.dk/ 

Opdateret