TILBAGE

Psykologstuderende interviewede patienter

11. september 2018
De studerendes fund og konklusioner blev fremlagt på personalemøde på RCF.

Tonie Bunch Bertelsen

Tilbudsleder

Telefon

97 64 55 14

Mail

tbb@rn.dk