Sådan får du indflydelse

Behandlingen hviler på frivillighed. Før en behandling starter, sikrer vi os derfor, at du er indforstået med behandlingen.

Behandlingen indledes med en udredningssamtale hos en psykolog. Når du starter, oplyses om formålet hermed. De oplysninger, vi har fået fra lægen, bliver gennemgået og drøftet. Du har mulighed for at rette eller føje noget til.

Når du starter i behandling aftales der en behandlingsplan i samarbejde med dig og det behandlende team.

Som støtte for behandlingen inddrager vi, ved dit samtykke, gerne dine pårørende i behandlingen, bl.a. igennem orientering om behandlingen og rådgivning omkring PTSD-symptomer.

Behandlingsforløbet revideres og justeres løbende, og planen gennemgåes hver gang med dig, og du har mulighed for at gøre indsigelse.

Når behandlingen afsluttes, udarbejdes en epikrise, som gennemgåes med dig, inden den sendes til din praktiserende læge.