Mød Camilla

Camilla er psykolog og var i et barselsvikariat på Rehabiliteringscenter for Flygtninge.

Camilla

Hvorfor valgte du at være barselsvikar hos RCF?

Jeg synes, at stillingen lød utrolig spændende. Målgruppen, som er PTSD-ramte, tiltalte mig særligt. Det er en fascinerende udfordring at arbejde med dem, og det er ikke traditionel psykiatri, men alligevel er der en hverdag her, der minder om det. Forud for, at jeg søgte stillingen, havde jeg gjort mig overvejelser om de kulturelle aspekter, som det kan være relevant at integrere og tage hensyn til i behandlingen og i mødet med patienterne. Det var en faglig udfordring, som vakte min interesse og som jeg følte mig klar til at påtage mig.

Selvom det kun var som barselsvikar, følte jeg, at det ville være en berigende oplevelse både personligt og professionelt. 

 

Hvad har været det bedste ved at være barselsvikar hos RCF?

Der er mange gode ting ved at være barselsvikar hos RCF, men to ting skiller sig ud. For det første var alle på stedet imødekommende og inviterende, både i forhold til det faglige arbejde og det sociale fællesskab. Den imødekommenhed gjorde det trygt at dele og få hjælp, hvilket skabte en følelse af at være en integreret del af arbejdspladsen. For det andet har det tværfaglige samarbejde været en stor gevinst. At høre og observere andre faggrupper har udvidet min tilgang til problemstillinger og givet mig nye perspektiver.

 

Har du udviklet nye færdigheder og kompetencer som vikar?

Jeg har virkelig haft mulighed for at udvikle og anvende nye færdigheder og kompetencer under min vikartid her hos RCF. Jeg kom frisk fra studiet, så der ville nok være en udvikling uanset hvad, men mine kolleger har været gode til at guide mig i starten og pege mig i retning af relevante områder. Jeg har haft nogle forventninger om at kunne anvende det, jeg lærte på uddannelsen, men det har været en klassisk oplevelse af, at man virkelig lærer at være psykolog, når man begynder at være det. Teorien, jeg havde med mig, har vist sig at skulle tilpasses og forstås i en ny kontekst, når man står over for rigtige mennesker. Arbejdet hos RCF har virkelig bidraget til min professionelle udvikling gennem supervision, sparring med erfarne kolleger og den praktiske erfaring med at arbejde direkte med patienterne. Det har været en lærerig proces, hvor jeg har fået mulighed for at prøve mig frem og finde ud af, hvad der giver mening i praksis.

 

Hvorfor bør kommende psykologer vælge RCF?

Hvis jeg skulle anbefale RCF baseret på mine egne erfaringer, ville jeg fremhæve den utroligt positive arbejdskultur og det støttende miljø, jeg har oplevet her. Jeg blev virkelig overrasket over den hjertevarme modtagelse og følelsen af at være en integreret del af teamet fra starten. Den nære kontakt med mine kolleger og ledere har skabt en atmosfære præget af tillid og støtte, hvilket har haft en afgørende indflydelse på min faglige udvikling og selvtillid som psykolog.

RCF har også givet mig mulighed for at arbejde med en mangfoldig patientgruppe og navigere i kulturelle hensyn, hvilket har været en dybdegående læringsoplevelse. Fokus på tværfagligt samarbejde og den tætte opfølgning på patienter skaber en professionel ramme, der letter samarbejdet og hjælper med at håndtere komplekse situationer.

 

De 3 ting du tager med dig fra arbejdet hos RCF? 

  1. Selvtillid og Faglig Udvikling: En afgørende erfaring fra min periode hos RCF er den øgede selvtillid og faglige udvikling, som jeg har oplevet som psykolog. Den positive modtagelse og støttende miljø har styrket min tro på mine evner og motiveret mig til at udforske samt udvikle mine færdigheder.
  2. Kulturel Kompetence: Arbejdet med en mangfoldig patientgruppe har styrket mine kulturelle kompetencer betydeligt.
  3. Tværfagligt Samarbejde: Erfaringen med det tætte tværfaglige samarbejde hos RCF har virkelig været en afgørende del af min faglige udvikling. At arbejde i et team, hvor der konstant følges op på patienterne og hvor indsigt deles, har ikke blot gjort mine opgaver lettere, men har også bidraget til en mere dybtgående forståelse af mine patientforløb.