Mød Christian

Christian er fysioterapeut på Rehabiliteringscenter for Flygtninge.

Christian

Hvorfor er RCF en god arbejdsplads?

RCF er er god arbejdsplads, fordi der er plads til min faglighed såvel mono- som tværfagligt. Dette er en kæmpe styrke, når man arbejder i så komplekst et område.

RCF er også en god arbejdsplads, fordi der er en flad struktur med en nærværende ledelse og hvor der ikke er langt fra idé til handling. Alles holdninger og meninger kommer i betragtning i forhold til beslutningsprocesser og man føler, at man bliver hørt.

På RCF er der gode muligheder for efteruddannelse og supervision og der er fokus på både mental og fysisk trivsel.

Der er rigtig gode rammer for at kunne udføre et godt stykke arbejde.

 

Hvad er vigtigt for dig i dit arbejde?

Det er vigtigt for mig at opleve mening både professionelt og personligt.

Det er vigtig at føle sig klædt på og opleve en faglig tryghed i det man laver.

Det er vigtigt med gode kolleger at støtte sig til og sparre med.

Det er vigtigt med gode muligheder for at udvikle sig i sin hverdag og også mere langsigtet fagligt.

 

Hvad motiverer dig i dit arbejde?

Det motiverer mig at kunne hjælpe de mennesker der kommer på RCF.

Det motiverer, når det lykkes at hjælpe vores patienter dvs., at det gode samarbejde lykkes med patienter og kolleger.

 

Tre gode råd til nye medarbejdere

  1. Vær nysgerrig på traumefeltet og sæt dig ind i, hvad det vil sige at være traumatiseret, dyk ned i traumeteorien og forstå feltet.
  2. Brug dine kolleger, tal med dem om, hvordan det er at arbejde med målgruppen
  3. Vær ydmyg

 

Hvad kan nyansatte glæde sig mest til på RCF?

Nyansatte kan glæde sig til supergode rammer for at udføre den opgave, man er sat i verden for at løse.

De kan glæde sig til forløb, hvor det tværfaglige samarbejde er en selvfølgelighed i behandlingen af målgruppen.

På RCF er der et arbejdsmiljø der bygger på tillid, respekt og åbenhed overfor hinandens personligheder og personlige kompetencer og hvor der er tid til at lære af hinanden og lære hinanden at kende.

RCF er et sted med mange års erfaring. Det er et højt specialiseret behandlingstilbud som har eksisteret længe og derfor bygger på en mangeårig tradition som stadig er under udvikling.