Mød Dorthe

Dorthe er psykolog på Rehabiliteringscenter for Flygtninge.

Dorthe

Hvorfor er RCF en god arbejdsplads?

RCF er en helt unik arbejdsplads, fordi vi er gode til at løfte i flok grundet at tværfagligheden vægtes højt. Outputtet bliver bedre, når mange forskellig fagpersoner kigger med deres forskellige faglige briller på patienten.

Vi styrker og løfter hinanden og dermed bliver det udbytte patienten får bedre. Vi er gode til at dele de gode historier og også løfte de svære opgaver i fællesskab. De hyppige behandlingskonferencer, hvor alle i teamet deltager sammen med en mødeleder, giver et godt afsæt for at løse opgaverne.

Det er helt unikt, at så mange medarbejdere har været på arbejdspladsen i mange år. Dette giver en stabilt arbejdsgruppe og en høj grad af specialisering.

 

Hvad er vigtigt for dig i dit arbejde?

Det er vigtigt for mig, at jeg har gode muligheder for at dygtiggøre mig. Dette bliver der taget hånd om på RCF via supervision, kurser og efteruddannelse for den enkelte, men også via temadage for hele personalet. Dette gør det muligt at hjælpe patienterne på bedste vis alene og sammen med kolleger, og gør det muligt at skabe tryghed og tillid for vores patienter, så de føler sig velkomne på RCF.

Det er også vigtigt for mig, at der er en god leder og at der er gode kolleger. Det sociale prioriteres højt af alle og alle går en ekstra mil, når der er behov for det. At det sociale fællesskab er velfungerende giver et godt arbejdsmiljø.

En velfungerende administration er også vigtig for mig ift. at aflaste med de praktiske opgaver, hvilket frigør tid og energi til at kunne give patienterne den bedste behandling.

 

Hvad motiverer dig i dit arbejde?

Det motiverer mig at se, at patienterne får det bedre, genfinder fodfæstet og får mere håb for fremtiden.

Det motiverer mig også at have mulighed for at dygtiggøre mig og at arbejde i et arbejdsfællesskab med gode kolleger og  hvor tværfagligheden er velfungerende.

Det motiverer mig at der på arbejdspladsen er en stor grad af fleksibilitet.

Det motiverer mig at have en god leder der praktiserer arbejdspladsens værdier og som dermed er en god rollemodel.

 

Tre gode råd til nye medarbejdere

  1. Kom med rundt hos kolleger og lær din arbejdsplads at kende skridt for skridt og tillad dig at være ny.
  2. Vær åben og imødekommende og hav modet til at komme i gang med patientbehandlinger inden alt for længe.
  3. Stil spørgsmål – der findes ikke dumme spørgsmål på RCF.

 

Hvad kan nyansatte glæde sig mest til på RCF?

Nyansatte kan glæde sig til høj faglighed og professionalisme som giver gode behandlingsforløb og gode muligheder for at hjælpe patienterne.

Nyansatte kan glæde sig til gode rammer for arbejdet, hvilket muliggør velfungerende tværfaglige behandlingsforløb, som gør det spændende at arbejde på RCF.

Nyansatte kan også glæde sig til et godt arbejdsmiljø med plads til både fællesskab og den enkelte og hvor der er tryghed og plads til humor.