Mød Jasmeen

Jasmeen er fysioterapeut på Rehabiliteringscenter for Flygtninge.

Jasmeen

Hvorfor er RCF en god arbejdsplads?

Det er helt unikt at være på en arbejdsplads, hvor der er stor fokus på og tid til tværfagligheden. Det styrker såvel det tværfaglige som det monofaglige arbejde.

På RCF er der gode muligheder for faglig udvikling, såvel sammen som hver for sig.

Der er stor fleksibilitet ift. arbejdsopgaver og gode muligheder for supervision såvel tværfaglig som monofagligt.

 

Hvad er vigtigt for dig i dit arbejde?

Det er vigtigt for mig, at føle mig godt klædt på til mine arbejdsopgaver, så jeg føler, at jeg er tilstrækkelig i mit arbejde.

Det er vigtigt, at jeg føler, at jeg gør en forskel og har en betydningsfuld funktion.

 

Hvad motiverer dig i dit arbejde?

Det motiverer mig, at jeg har en oplevelse af et velfungerende tværfaglig arbejde som giver udbytte for patienterne og når samarbejdet mellem fagligheder har en effekt i patienternes liv.

Det motiverer mig, når mit arbejde giver mening og er betydningsfuldt for patienten, så patienten får gavn af mit arbejde i forskellige grader.

Det motiverer mig, at de allerfleste af vores patienter får gavn af vores indsats.

Det motiverer mig også, når jeg kan se, at jeg fagligt bliver dygtigere.

 

Tre gode råd til nye medarbejdere?

  1. Husk det er en styrke at række ud og spørge om hjælp
  2. Prioriter og anerkend betydningen af egen omsorg
  3. Husk på, at de reaktioner du får er menneskelige og naturlige, på baggrund af umenneskelige handlinger

 

Hvad kan nyansatte glæde sig mest til på RCF?

Et godt kollegialt samarbejde og betydningsfulde arbejdsopgaver.