Kursus i PTSD

Af det antal flygtninge, der lever i Danmark, anslås ca. 34% at lide af PTSD.

Vi vil således møde PTSD-ramte flygtninge og deres familier overalt i den offentlige sektor. Det er derfor vigtigt, at få en viden om PTSD, og derfor tilbyder vi kurser, der besvarer følgende spørgsmål omkring PTSD: 

  • Hvordan den udmønter sig i forhold til den enkelte? 
  • Hvordan den PTSD-ramte indgår i samspillet med omgivelserne?
  • Hvad det vil sige, at leve sammen med en PTSD-ramt?
  • Hvordan vi som offentligt ansatte kan møde disse mennesker?

Rehabiliteringscenter for Flygtninge udbyder kursus i dette emne til kommuner, skoler, daginstitutioner m.v.

Undervisere

Personale fra RCF.

Omfang

3 til 9 timer - omfang aftales i forhold til deltagernes aktuelle behov.

Pris

kr. 1.500,- pr. time + transport.

Sted

Kurserne kan afholdes lokalt eller i RCF´s lokaler.