Behandling efter Sundhedsloven

Rehabiliteringscenter for Flygtninge yder en tværfaglig tilrettelagt behandling.

Vi yder en tværfaglig tilrettelagt behandling til:

 • Voksne traumatiserede flygtninge, som har symptomer på PTSD som følge af, i andet land, at have været udsat for krig, organiseret vold eller tortur, etnisk udrensning, ophold i fængsel eller fangelejre o.l.

Behandlingen er omfattet af sundhedsloven og henvisning foregår via læge.

Udgiften til behandling i henhold til sundhedsloven dækkes af Region Nordjylland. Behandlingstilbuddet er dermed gratis for de personer, der er i behandling.

Patientgruppen

Voksne flygtninge med diagnosen PTSD, som i et andet land end Danmark har været udsat for traumer eller på anden måde er blevet alvorligt belastet psykisk, fysisk og /eller socialt som følge af krig, forfølgelse, fængsling, tortur eller andre former for organiseret vold og overgreb.  

PTSD-symptomer

 • Søvnproblemer og mareridt
 • Koncentrationsproblemer
 • Hukommelses- og indlæringsproblemer
 • Anspændthed, rastløshed, irritabilitet, opfarenhed
 • Psykisk træthed
 • Tristhed og depressive træk
 • Spændinger i kroppen
 • Smerter
 • Isolationsproblemer
 • Vredesproblemer
 • Stemnings- og humørsvingninger
 • Flashbacks - genoplevelse af torturen i vågen tilstand
 • Skyld og skamfølelser
 • Selvbebrejdelser
 • Manglende tillid til andre

Patienten skal kunne indgå aktivt i et ambulant tværfagligt behandlingstilbud.

Patienter kan have andre problemer end PTSD

 • Et aktivt alkohol-, stof- eller medicinforbrug
 • Alvorlig ubehandlet personlighedsforstyrrelse
 • Andre psykiske lidelser med behov for vedvarende psykiatrisk behandling

Ud fra en konkret vurdering tages der stilling til, om den enkelte patient kan tilbydes behandling. Det er dog altid en forudsætning, at patienten er motiveret for et behandlingsforløb.