Psykologstuderende interviewede patienter

De studerendes fund og konklusioner blev fremlagt på personalemøde på RCF.

Patienterne på RCF oplever at møde tillid, respekt, anerkendelse, empati, tryghed, kundskab, at behandlerne besidder evnen til at se individet (ikke kun diagnose) og at behandlerne giver patienterne empowerment/selv-bestemmelse (at have kontrollen). Dette har de to psykologstuderende Eva Storå og Rie Torp Hansen blandt andet fundet ud af ved at interviewe en række patienter på Rehabiliteringscenter for Flygtninge.

 

Opdateret