Velkommen til Rehabiliteringscenter for Flygtninge

Tilbuddet er åbent for besøg.

Vi henstiller til, at besøgende fortsat husker de generelle råd for at undgå smitte med COVID-19.

Læs mere om besøg

15-6-2021

Til pårørende og andre samarbejdspartnere

I Specialsektoren følger vi de til enhver tid gældende retningslinjer og vejledninger fra myndighederne.

Det vil blandt andet sige, at vi har et øget fokus på hygiejne, vi har udarbejdet beredskabsplaner og vi formidler vigtig information til borgere, pårørende og andre samarbejdspartnere.

God håndhygiejne reducerer smitterisiko

 

Se i videoen, hvordan du udfører grundig, korrekt håndvask.

COVIDmeter

COVIDmeter 

Tilmeld dig COVIDmeter og hjælp Statens Serum Institut med at holde øje med udbredelsen af COVID-19 og andre alvorlige smitsomme sygdomme i den danske befolkning.

Læs mere og tilmeld dig COVIDmeter

Fysioterapeut

RCF yder behandling til traumatiserede flygtninge med diagnosen PTSD. Herunder personer med flygtningestatus i Danmark, som har været udsat for traumer eller på anden måde er blevet alvorligt belastet psykisk, fysisk og/eller socialt, som følge af krig, forfølgelse, fængsling, tortur eller andre former for organiseret vold og overgreb. Regionsfunktionen for behandling af disse patienter i Region Nordjylland er placeret på RCF i Aalborg.

Læs mere om behandling på RCF

Læs også vores folder Behandling på Rehabiliteringscenter for Flygtninge på dansk og på arabisk.

PTSD (posttraumatisk stress belastning) er en psykisk sygdom, som fx kan opstå efter voldsomme oplevelser, som krig, vold og tortur.

Har du eller dine pårørende brug for at vide mere om krigs- og torturtraumer, så kan I hente information om Posttraumatisk Stress på  www.traume.dk.

Her kan I også se filmen "Posttraumatisk Stress - en informationsfilm for voksne på følgende sprog:

  • Arabisk, Bosnisk, Dansk, Dari og Farsi

Læs mere om PTSD

Video om RCF, målgruppen og PTSD-symptomer

På RCF har vi et stort antal professionelle medarbejdere i form af følgende faggrupper:

Psykologer, socialkonsulenter, sygeplejersker, fysioterapeuter og en læge.

Læs mere om de forskellige faggrupper og deres metoder

Lægehenvisning til ambulant behandling skal foregå i henhold til Sundhedsloven og via Henvisningshotellet.

 

Lokationsnr.: 57.90.00.22.77.382

Læs mere om proceduren for henvisning på RCF