Velkommen til Rehabiliteringscenter for Flygtninge

RCF skilt

RCF yder behandling til traumatiserede flygtninge med diagnosen PTSD. Herunder personer med flygtningestatus i Danmark, som har været udsat for traumer eller på anden måde er blevet alvorligt belastet psykisk, fysisk og/eller socialt, som følge af krig, forfølgelse, fængsling, tortur eller andre former for organiseret vold og overgreb. Regionsfunktionen for behandling af disse patienter i Region Nordjylland er placeret på RCF i Aalborg.

Læs mere om behandling på RCF

PTSD (posttraumatisk stress belastning) er en psykisk sygdom, som fx kan opstå efter voldsomme oplevelser, som krig, vold og tortur.

Læs mere om PTSD

Video om RCF, målgruppen og PTSD-symptomer

På RCF har vi et stort antal professionelle medarbejdere i form af følgende faggrupper:

Psykologer, socialkonsulenter, sygeplejersker, fysioterapeuter og en læge.

Læs mere om de forskellige faggrupper og deres metoder

Lægehenvisning til ambulant behandling skal foregå i henhold til Sundhedsloven og via Henvisningshotellet.

 

Lokationsnr.: 57.90.00.22.77.382

Læs mere om proceduren for henvisning på RCF