Velkommen til Rehabiliteringscenter for Flygtninge

Hvad er PTSD?

PTSD (PostTraumatisk Stress Belastning) er en psykisk sygdom, som fx kan opstå efter voldsomme oplevelser, som krig, vold og tortur.

Har du eller dine pårørende brug for at vide mere om krigs- og torturtraumer, så kan I hente information om Posttraumatisk Stress på www.traume.dk.

Læs mere om PTSD

 

 

Behandling på RCF

RCF er et tværfagligt behandlingscenter for flygtninge med PTSD.

Behandlingen varetages af sygeplejerske, psykiater, socialkonsulent, psykologer og fysioterapeuter.

Læs mere om behandling på RCF

16:9