Velkommen til Rehabiliteringscenter for Flygtninge

RCF

RCF yder behandling til traumatiserede flygtninge med diagnosen PTSD. Herunder personer med flygtningestatus i Danmark, som har været udsat for traumer eller på anden måde er blevet alvorligt belastet psykisk, fysisk og/eller socialt, som følge af krig, forfølgelse, fængsling, tortur eller andre former for organiseret vold og overgreb. Regionsfunktionen for behandling af disse patienter i Region Nordjylland er placeret på RCF i Aalborg.

Læs mere om behandling på RCF

Læs også vores folder Behandling på Rehabiliteringscenter for Flygtninge på dansk og på arabisk.

PTSD (posttraumatisk stress belastning) er en psykisk sygdom, som fx kan opstå efter voldsomme oplevelser, som krig, vold og tortur.

Har du eller dine pårørende brug for at vide mere om krigs- og torturtraumer, så kan I hente information om Posttraumatisk Stress på  www.traume.dk.

Her kan I også se filmen "Posttraumatisk Stress - en informationsfilm for voksne på følgende sprog:

  • Arabisk, Bosnisk, Dansk, Dari og Farsi

Læs mere om PTSD

På RCF har vi et stort antal professionelle medarbejdere i form af følgende faggrupper:

Psykologer, fysioterapeuter, socialkonsulent, sygeplejerske og psykiater.

Læs mere om de forskellige faggrupper og deres metoder

Lægehenvisning til ambulant behandling skal foregå i henhold til Sundhedsloven og via Henvisningshotellet.

 

Lokationsnr.: 57.90.00.22.77.382

Læs mere om proceduren for henvisning på RCF