Om Rehabiliteringscenter for Flygtninge

Have

RCF yder behandling til traumatiserede flygtninge med diagnosen PTSD. Herunder personer med flygtningestatus i Danmark, som har været udsat for traumer eller på anden måde er blevet alvorligt belastet psykisk, fysisk og/eller socialt, som følge af krig, forfølgelse, fængsling, tortur eller andre former for organiseret vold og overgreb.

Rehabiliteringscenter for flygtninge

Telefon

97 64 51 40
Mandag-fredag: kl. 08.00-14.00

9000 Aalborg